Zakończenie Roku Szkolnego 2011/12 oraz pożegnanie ze szkołą po 74 latach działalności
Dodane przez spmalyn dnia Czerwiec 30 2012 20:37:49Puste już korytarze i cisza wkoło trwa,
dzwonek już nie zadzwoni, na lekcje nie zwoła!
Dziś po siedmiu dekadach,  szkoła zamyka  drzwi,
będzie żyć wspomnieniami  tych pięknych szkolnych dni.
Smutek ściska nam gardła, a w oczach błyszczy łza,
nigdzie jak tu  nie będzie , choć życie dalej trwa.
Lecz będziemy pamiętać  najlepsze chwile tu,
długie lata spędzone, tu w szkole w Małyniu!

Żegnamy dzisiaj Cię kochana,  małyńska szkoło!
Tu dobrze było nam: rodzinnie, bezpiecznie,  wesoło, wesoło.
Na zawsze będziesz już w pamięci całej społeczności,
 każdy zostawił tu  cudowne  lata młodości, młodości.

Kryzys zewsząd szaleje, a uczniów ciągle mniej,
wkrótce się rozejdziemy, zostanie po nas cień.
Zakurzone kroniki, patronki szkoły ślad.
Nowe, inne wyzwania, nieznany czeka świat.


29 czerwca po raz ostatni zabrzmiał w naszej szkole dzwonek!  Od września nasze dzieci rozpoczną naukę w sąsiednim Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zygrach.  Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele w Małyniu. Dalsza część uroczystości przebiegała w szkole. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego  i odśpiewaniu hymnu pani dyrektor Agnieszka Bednarek powitała zaproszonych gości. Obecni byli :  wójt, przedstawiciele  gminy Zadzim, radni, ksiądz, dyrektorzy z ościennych szkół , przyjaciele szkoły - z różnorodnych instytucji wspierających szkołę oraz licznie przybyli rodzice.   Część artystyczna pod kierunkiem: wych. kl. VI - pani Anny Kucińskiej , wych.  kl. V -pani Anny Bartczyk i Doroty Grobelnej , poświęcona była pożegnaniu klasy VI przez klasę V oraz zakończenia edukacji  w naszej szkole w związku z jej likwidacją spowodowaną niżem demograficznym i małą liczbą uczących się tu dzieci. 

 Ostatnimi absolwentami naszej szkoły zostali:
1. Białkowski Marcin
2. Błaszczyk Agnieszka
3. Cierpikowski Jakub
4. Oleszczyk Paulina
5. Pawęta Paulina
6. Walczak Krzysztof
7. Welda Patryk

Po części artystycznej, ślubowaniu i wręczeniu  świadectw i nagród uczniom kasy VI , nastąpił czas podziękowań. Pani dyrektor Agnieszka Bednarek dziękowała Panu Wójtowi Włodzimierzowi Owczarkowi  za lata współpracy, wyposażenie,  piękny i nowoczesny wygląd szkoły oraz wręczyła podziękowania wszystkim osobom wspierającym działalność szkoły i Radzie Rodziców.  
Podziękowania i upominki  otrzymali też nauczyciele i pracownicy szkoły zarówno z rąk pani dyrektor jak i pana wójta. Pani dyrektor Agnieszce Bednarek podziękowali za współpracę: pan wójt, Przewodniczący Rady Gminy Zadzim, nauczyciele i pracownicy, pan Jacek Szczepaniak -opiekun SK LOP „LOTOS” z ramienia koła łowieckiego „Słonka” , pani dyrektor BS w Zadzimiu- Maria Tomczyk, panie z Rady Rodziców: Magdalena Jasiak i Dorota Oleszczyk, ks. Proboszcz Sylweriusz Antczak.
Pani dyrektor ZS w Zygrach Teresa Jaworska zaprosiła wszystkich uczniów naszej szkoły do zygierskiej placówki, gdzie panuje serdeczna atmosfera i dobre warunki lokalowe.
Po części oficjalnej wniesiony został  smaczny tort dla wszystkich zgromadzonych dzieci i dorosłych.
 


Zdjęcie społeczności naszej szkoły  
na dzień przed  zamknięciem  szkoły w dniu  28 czerwca
2012r.

Ostatnie zdjęcie kadry SP im. Krystyny Wituskiej w Małyniu