Na zamku diabła Boruty w Łęczycy
Dodane przez spmalyn dnia Maj 20 2012 21:37:28
Kolejnym etapem wycieczki był zamek królewski w Łęczycy. Zamek w Łęczycy wzniesiony został przypuszczalnie w latach 1357-70 z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, wkrótce po tym jak włączył on księstwo łęczyckie w granice Państwa Polskiego. Młodszy syn Jagiełły Kazimierz Jagiellończyk, podobnie jak ojciec również często przyjeżdżał do Łęczycy, którą na czas długiej wojny trzynastoletniej uczynił jednym z głównych ośrodków dowodzenia. Okresowo zamieszkiwała tu również jego żona Elżbieta Rakuszanka oraz syn Władysław, przyszły król Czech i Węgier. Trzecim i zarazem ostatnim goszczącym na zamku monarchą polskim był Zygmunt III Waza. Łęczycki zamek słynie z diabła Boruty. Według legendy Boruta był żyjącym w XIV stuleciu skromnym, ubogim leśnikiem, który pomógł królowi Kazimierzowi Wielkiemu wydostać się z bagna, kiedy ten wraz ze świtą przejeżdżał koło Łęczycy. W zamian otrzymał od Kazimierza szlachectwo i inne zaszczyty, a korzystając z nich z czasem stał się dla swych poddanych okrutnikiem i ciemiężcą. Po jego śmierci uradowany z tego faktu lud ruszył na zamek znienawidzonego władcy w poszukiwaniu zgromadzonego w nim złota i pieniędzy. Nie znaleziono jednak nic, a dwa dni później zniknęło również ciało zmarłego. Odtąd mówiło się, że Boruta zamienił się w diabła, który siedząc ukryty w lochach pilnuje zagrabionych skarbów. Z historii tej rzekomo utarło się bardzo trafne powiedzenie, że "nie ma diabła gorszego, gdy się stanie pan z ubogiego".
Uczniowie zobaczyli również kopię dawnego grosza czy pierwszej złotej monety – dukata Władysława Łokietka z 1320 r. Ponadto zwiedziliśmy muzeum na zamku z licznymi podobiznami Boruty, liczne wykopaliska, zobaczyliśmy urządzenie dawnej wiejskiej chaty oraz pomaszerowaliśmy stromymi schodami na szczyt zamkowej baszty. Następnie obejrzeliśmy na dziedzińcu zamku pokazy tańca oraz średniowiecznych walk rycerskich w oryginalnych strojach.

Pogoda i humory wszystkim dopisały, a wycieczka dostarczyła uczniom dużo ciekawostek i rozrywki.